Betingelser

Tryk her for at se betingelser:

Stadepris:
925 kr. pr. modul (3 facademeter x 6 meter dybe) min. 2 moduler.
500 kr. ekstra for en hjørneplads.

Det vil kun være muligt at få stillet telt op tidligere end 24 timer før marked hvis det er en af markeds godkendte samarbejdspartnere og kun ifølge skriftlig aftale med markedskontoret

Godkendte firmaer:

Sara Telte
www.hvalsoe-teltudlejning.dk
www.tokkesdal-telte.dk
www.ørstedtelte.dk

 Kære Kræmmer
Information og betingelser.
En stade er 6 m. front x 7 m. dyb. betaling før 27. marts herefter  + kr. 500,00
Loppestand  er (3 m. front x 4 m. dyb uden strøm). det er ikke tilladt at gå udover bestilte mål.
Stade moduler: Hver række har et bogstav og på hver stade modul ligger en brik med nummeret midt på staden.
Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre.
Der må kun sælges de angivne varer som der er tilmeldt.  Der kan ikke ændres i dette. stadeholder som ikke overholder dette vil blive bortvist.
Markedskontoret forbeholder sig ret til uden grund at afvise en tilmelding.
Bemærk der skal indbetales miljø afgift kr. 500,00 pr. stade, som tilbage betales sidste dag på markedet i informationen, når jeres plads er tjekket ud, og staden er fuldstændigt ryddet og rengjort. Tidligst søndag kl. 18.30. Er pladsen forladt før lukketid tilbagebetales beløbet ikke! og miljø afgiften kan kun tilbagebetales denne aften.
VIGTIGT: ALLE kræmmere som har forretning skal indsende cvr. nummer på forretningen, som er tilmeldt den enkelte stade. Det er ikke tilladt at overdrage en stade til anden side, eller at dele en stand. (sker dette vil den enkelte blive bortvist fra pladsen uden refundering af indbetalte). samme hvis der står en sælger/ eller anden virksomhed som ikke er registret i tilmeldte virksomhed. ligeledes må der kun sælges varer som er reg. i tilmeldingen. er der andre varergrupper må disse ikke sælges på standen. Alle kræmmere skal holde åbent fra kl. 12 fredag til kl. 20.00 samt lørdag kl. 10 – 20 og søndag kl. 10 – 18. Alle kræmmere, som ligger omkring markedets/festtelt skal have åbent til kl. 22, vi annoncerer med disse åbningstider og beder jer om at overholde dette.
NB! Er pladsen ikke besat til markedets åbningstid, kan den udlejes til andens side uden kompensation. Der må IKKE kørers på pladsen i åbningstiden. Dette bedes du/i overholde af hensyn til tilladelsen, publikum og jer selv.
De som sælger fødevarer produkter, skal selv sørge for nødvendige tilladelser, hvis den enkelte stand ikke kan godkendes af myndigheder er markedsarrangøren uvedkommende og stadeleje tilbagebetaling vil ikke finde sted.
De stande som sælger fødevarer og andet hvortil gas skal tilsluttes, skal være opstillet senest kl. 10.00 på åbningsdagen da der vil være gas tjek.
Godkendes gasanlægget ikke vil standen ikke kunne få lov at åbne,tilbagebetaling vil ikke finde sted. VVS installatør vil foretage denne kontrol og godkendelse, afregning fortages til VVS installatør på stedet.
Der må ikke handles med stinkbomber, våben af alle typer
Vi har runderende vagter og hundevagt om natten.

LOPPE SØNDAG: adgang til indskrivning fra kl. 08.00 søndag. medbring kvitteringen du har modtaget via mail. Der må kun køres til pladsen og læsse af. herefter skal bilen parkeres på kræmmer - p-plads i området bag række J. kun 1 bil pr. stand kan kører ind.  
Mini loppe 2x2meter er kun 1 dag. Fyldes der mere end 2x2m. er prisen som alm. loppestand.

KOPIVARER! Stande med kopivarer er ikke velkomne. tjek se mere på www.stoppiraterne.dk
Husk kvittering skal medbringes og fremvises ved ankomst I informationen før opstilling.
•    Ingen løse hunde på pladsen.
•    Stade tilmelding er bindende. ?Ved afmelding af stand senest 14.02.2014 vil markedskontoret tage et admin. gebyr kr, 600,00 + moms. (pr. stand). ?Ved afmelding efter 15.02. til 28.02. 2014 returneres max. 50% ?Herefter ingen tilbagebetaling. ?Dette indebærer også sygdom.
•    Hvis markedet ikke gennemførers grundet force majeure (f.eks. jordskælv/oversvømmelse) eller andre forhold som arrangøren ikke er herrer over, er markedets arrangør ikke erstatningspligtig, for eventuelle tab, som udstiller/lejer måtte have.
•    Vær opmærksom på du skal huske 30 meter el-ledning til strøm.
•    (El. udlægning og tilslutning af 230 v. max belastning 1000 W.) (5 amp.).?Ved mere belastning end 1000 w. op til 10 amp. + kr. 1500,- pr. udtag. ?Vor elektriker tager en kontrol under markedet, da vores erfaringer viser, at det bestilte ikke altid stemmer overens med faktiske forbrug.
•    Anden ydelse. evt. vandtilførelse - ekstra strøm m.m. kun mod forudgående aftale og afregnes efter regning kontant på pladsen inden opsæt.
•    Spildevand skal opsamles i stadeholders egen beholder. sker dette ikke vil evt. fakturering finde sted.
•    Opstilling tidligst (onsdag kl. 12 Bellahøjmarked i april 14) torsdag kl. 11.00 Åbningstider: fredag kl. 12-20 lørdag kl. 10 - 20 søndag kl. 10 - 19. (musik slutter kl. 22 fre+lørdag) stader ved Tivoli skal have åbent til kl. 22.00 fredag og lørdag. (stader som ikke ligger ved Tivoli lukker ca. 19.30-20, og senere
•    Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling.
•    Du får 1 p-kort pr. stand som udleveres ved ankomst. ?Kan bilen ikke være på bestilte antal kvm. skal bilen parkeres på kræmmerparkeringen. ?Biler som ikke holder på kræmmerparkeringen, men parkerer bag kræmmerstanden (uden for standen, fjernes på ejers regning).
•    HUSK!. Pladsen skal være ryddet senest søndag aften.
•    (MADBODER MED GASANLÆG), SKAL VÆRE GODKENDT INDEN FOR DET SENESTE ÅR. Grøn mærkat for udendørs brug og gul mærkat for indendørs brug, og med datomærkning.
•    Gas tjek foretages fredag kl. 9. Herefter er der ingen garanti for at boden kan få lov at lukke op, hvis myndigheder ikke har eller kan godkende den enkelte plads.
•    Husk, der skal forefindes godkendte pulverslukker madstader. Tjek af brandudstyr fortages også fredag kl. 9.00 i Bellahøj og fredag kl. 9.00 i Roskilde. Er stadeholder ikke på pladsen til tjek, vil der komme tillæg kr. 350,00 for ekstra besøg til tjek (kontant på pladsen)
•    Der må ikke graves uden kommunens tilladelse, er der ikke indhentet tilladelse hertil, vil evt. skade skulle betales af udstiller/lejer af stadepladsen, (inddragelse af depositum), ligeledes hvis stade pladsen ikke efterlades ryddelig og rengjort fremsendes regning for oprydning til lejer af staden.
•    Er der indsigelser mod den/de tildelte stade/r skal der rettes henvendelse til arrangøren senest 4 dage efter modtagelse af denne, dog senest 18 dage før arrangement. ?Da der herefter ikke gøres krav om ændring.
•    Stade lejer skal have åben i markedets åbningstid, da vi forbeholder os ret til at viderudleje til anden side uden erstatning til lejer af staden.
•    El. Stadelejer forpligter sig til at have godkendte elektriske installationer på staden. ?Benyttes der uautoriseret grej som er skyld i nedbrud af el-forsyning, eller forvolder skade på tredie part, vil den enkelte stadeholder ikke blive koblet på før skaden er udbedret (nyt el-grej) på stadelejers regning, samt erstatning I tilfælde, der forvoldt forvoldt skade på anden og tredie part ting og person.
•    Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre eller deles med andre, sker dette vil en bortvisning finde sted uden erstatning eller refundering af stadeleje. ?Der må kun sælges de på tilmeldingsblanketten angivne varer. ?Forefindes der andre varergrupper på standen skal disse fjernes. ?Der må på stadepladserne ikke forefindes tivolilignende aktiviteter som gevinstspil, lykkepakker o.lign.
•    Der må ikke opsættes reklamer på pladsen eller standen eller ?reklameres for andre markeder uden tilladelse fra markedskontoret. overtrædelse af dette kan medfører bortvisning.
•    Stade lejer skal have ansvarsforsikring dækkende for person og tingskade som forvoldes af stadelejer eller stadelejers personale. Stade lejer skal dække for evt. huller i jord, manglende græs på lejde område.
•    Stade lejer er erstatningspligtig for ødelagte ting på og omkring staden, gælder knækket grene/afsavet grene/påkørsel af låge/r hegn m.m. Det er IKKE tilladt at lave/bore huller i jord/beton/sten/asfalt.
•    Depositum/miljø afregning (retur) søndag mellem. kl. 18.30-21.00 og kun på pladsen.
•    Depositum inddrages, hvis stade er forladt før lukketid eller ikke er opstillet til tiden.
Bedste hilsner
Markeds kontoret

Husk også:
Bellahøj Kræmmermarked (Røde Kors)
Roskildemarked
Børnehjælpsdagens Kræmmermarked på Bellahøj
Roskildemarked 
Julemarked HØJBRO PLADS i København.
Julemarked KONGENS NYTORV København

 

 

Regler generelt samt brand sikkerhed Roskilde Kræmmermarked

Stand typer

 1. Alm. Stade måler 6 m. front og 6 m. dyb. (2 moduler)
 2. Loppe stade (KUN SØNDAG) 3 m. front og 4 m. dyb
 3. Stade med levnedsmidler (ring for information)

Telte med levnedsmidler

 1. De stande som sælger fødevarer og andet hvortil gas skal tilsluttes, skal være opsat senest køkken opsæt skal være godkendt af myndighederne.

kl. 10.00 på åbningsdagen da der vil være gas tjek, der afregnes direkte med vvs installatøren

 1. MADBODER MED GASANLÆG, SKAL VÆRE GODKENDT INDEN FOR DET SENESTE ÅR.
 2. Grøn mærkat for udendørs brug og gul mærkat for indendørs brug, og med datomærkning.

Priser

Alm. stade 6 m front x 6 m. dyb. (2 moduler) = 1850,- kr. + miljø 500 kr. total 2350,- kr.

9 m front x 6 m. dyb (3 moduler) = 2775,- kr. + miljø 500, -

12 m front x 6 m dyb (4 moduler) = 3700,- kr. + miljø 500, -

Hjørne tillæg kr. 500,- 14 dage før arrangement start tillæg kr. 500,- pr. 6 meter.
En evt. brandvej betragtes som en hjørnegrund er også + kr. 500,- da der er flere meter facade meter end ved kun i fronten.

Opstilles der mere end de 6 m i dybden bliver kræmmeren øjeblikkeligt bedt om at rette ind, ved gentagelser betragtes dette som brud på kontrakten og kræmmeren bedes forlade pladsen uden tilbagebetaling af standleje.

Tilmelding

 1. Indbetales beløbet i banken tillægges et gebyr kr. 40,- pr. indbetaling, da banken tager dette som gebyr når vi skal modtage.
 2. Ved afmelding efter 15.02. til 28.02. returneres max. 50% af standlejen. Herefter ingen tilbagebetaling – heller ikke ved sygdom og lignende.
 3. Hvis markedet ikke gennemførers grundet force majeure (f.eks. jordskælv/oversvømmelse) eller andre forhold som arrangøren ikke er herrer over, er markedets arrangør ikke erstatningspligtig, for eventuelle tab, som udstiller/lejer måtte have.
 4. Ved tilmelding senere end 1. mdr. før marked kan der forekomme bookinger som overlapper hinanden og der er det ”først til mølle princippet” der er gældende. Det er den indbetaling som er modtaget først, som er gældende. Arrangør tager ikke ansvar ved for sent indbetaling, hvis den lovede plads er solgt til anden side.
 5. Tilmelding i ugen op til markedet, kan der forekomme ændring i placeringen hvilket vi forbeholder os ret til.
 6. Anden ydelse. evt. vand til førelse - ekstra strøm m.m. kun mod forudgående aftale og afregnes efter regning kontant på pladsen inden opsætning.
 7. Spildevand skal opsamles i stadeholders egen beholder. Sker dette ikke vil evt. fakturering finde sted.

Ankomst til marked

 1. Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling.
 2. Er du i tvivl om hvorvidt dit standnummer stemmer overens med din faktuelle plads, bedes du henvende dig til medarbejderne inden markedets 1. dag, for at få evt. misforståelser udredt.  Henvendelser efter markedets start vedr. forkert plads eller lign. kan ikke rettes eller gives dispensation for.
 3. Du får 1 køretilladelser pr. kræmmerstand (ikke pr. købt modul) som udleveres ved ankomst.
 4. Hver stadeholder skal selv medbringe nødvendige borde, telte (med mindre dette lejes hos teltfolk) og andet inventar.

Kørsel 

 1. Der er to indgange fra Darupvej som også er ind og udgange. Disse er bemandede en time før åbningstiderne.
 2. Den udleveret køreseddel skal udfyldes og ligges i det køretøj den er udstedt til med kræmmer navn, firma, og tlf. og registrerings nummeret for det pågældende køretøj.
 3. Det er ikke tilladt for Kræmmere, leverandøre, publikum eller andre, at køre på selve pladsen i åbningstiden som er fredag kl. 11.00 til 20.00, lørdag kl. 10.00 til 22.00 og søndag kl.10.00 til 18.30.
 4. Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 1 køretøjer med direkte tilknytning til stadepladsen. 1 bil og campingvogn (ikke to biler).
  Parkering skal her ske inde på bestilte stadeplads.

Køretilladelser.

 1. Ved ankomst inden markedsopstart, udleveres der 1. køretilladelser til den tilmeldte kræmmer, som kræmmeren skal udfylde med;
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Køretøjets registreringsnummer
 1. Den udfyldte køretilladelsen skal ligge synligt i bilens forrude under HELE markedet.
 2. Mangler denne eller er den ikke udfylde korrekt, kan der nægtes adgang til pladsen.

Kræmmerparkering.

 1. Kan køretøjet med den godkendte køretilladelse, ikke være på de bestilte antal km2, skal køretøjet med den godkendte køretilladelse parkeres på kræmmerparkeringen. (se plantegning)
 2. Er der flere end 2. køretøjer tilknyttet den betalte kræmmerstand, skal der købes en p-billet, og køretøjet kan parkeres på kræmmerparkering med den gyldige p-billet i forruden.
 3. Køretøjer uden gyldig køretilladelse eller gyldig p-billet på kræmmerarealet vil bliver fjernet på ejers regning.
 4. Parkering tættere en 10 m. fra containere og fællestelte er ikke tilladt.

 Overnatning

 1. Det er tilladt for den tilmeldte kræmmer, at overnatte 2 personer i campingvogn med godkendt brandalarm.
 2. Af hensyn til beredskabsmandskabet bedes overnatningen oplyses ved tilmelding samt antal.

Gas

 1. Gas tjek foretages fra fredag kl. 9. Herefter er der ingen garanti for at boden kan få lov at lukke op, hvis myndigheder ikke har eller kan godkende den enkelte plads.
 2. De stande hvortil der bruges gas, skal der på standen være en synlig markering om brugen af gas.

(Godkendt markering af gas)

 1. Sammen med godkendelse af gas, skal der også fremvises korrekt brandslukningsudstyr her til.
 2. Godkendes gasanlægget ikke vil staden ikke kunne få lov at åbne, før forholdene bliver tilrettebragt og tilbagebetaling af stand eller ”tabt arbejdsfortjeneste” vil ikke finde sted.
 3. VVS installatør vil foretage denne kontrol og godkendelse, afregning fortages til VVS installatør på stedet.
 4. Er stadeholder ikke klar til tjek til tiden vil ekstra besøg af installatør kræve en ekstra betaling på kr. 350,00.

 Strøm

 1. Vær opmærksom på du skal huske 30 meter el-ledning til strøm. (El. udlægning og tilslutning af 230 v. max belastning 1000 W.) (5 amp.).
 2. Der accepteres kun kabler af følgende type. Gummikabel af typen H05, H07 og minimum 1,5 mm2
 3. Forventet tilslutning er dagen før markedet åbner  kl. 18.00.
 4. El udstyret skal overholde Sikkerhedes Styrelsen regler omkring kabler til festival,

           byggepladsinstallationer og Midlertidig installationer.

 • §811 MIDLERTIDIGE INSTALLATIONER

            Bøjelige ledninger skal mindst være almindelig kappeledning, type H05

 • §413.1.1.2 Jordforbindelse og beskyttelsesledere.

            Udsatte dele skal forbindes til beskyttelsesledere.

 • §413.5.3.3 Alle til ledninger undtagen til ledninger til apparater af klasse II skal indeholde en beskyttelsesleder, der anvendes som udligningsforbindelse.
 1. Der må kun benyttes lovligt el udstyr og der skal anvendes CEE stik, slagfaste stik eller støbte stik ved tilslutning til markedets elforsyning.
 2. Det er til en hver tid og ved eventuelle tvivl elektrikeren og arrangøren, der afgøre om anvendte materiel må tilsluttes markedets elforsyning.
 3. Det er kræmmernes eget ansvar at medbringe tilslutning til godkendt strømforsyning, opstår der problemer kontaktes el-installatøren som er på pladsen og har døgnvagt
 4. El-udstyr der ikke overholder reglerne vil blive konfiskeret.

           (Godkendt udendørs forlængerledning)

Affald

 1. Containerne er opstillet på containere arealet (flisearealet nær info) hvor affaldet skal sorteres i glas/porselæn, elektronik, pap, træ, plastik og jern. På containerarealet vil være der være en medarbejder som kan informere, ved tvivl til håndteringen af dette.
 2. Det er kræmmerens ansvar at holde sin stade pæn og ren efter egne produkter og stadens besøgende.
 3. Ved aflevering af stadepladsen om søndagen, skal ALT affald være fjernet, ved mangel på dette udbetales miljøafgiften ikke!
 4. Pladsen skal være ryddet senest søndag aften ca. kl. 22.00.

Affaldshåndtering

For at Roskilde Marked kan leve op til kravene for aflevering af alt affald, skal alt affald sorteres ved kilden og afleveres sorteret på affaldsstationen.
Affald der ikke er sorteret, kan IKKE afleveres nogen steder.
Derfor er det vigtigt at ALLE sorterer affaldet korrekt.
Vi har i markedsdagene oprettet en midlertidig Genbrugsplads beliggende ved informationsvognen (bag om) indhegnet.
Roskilde Marked indsamler sorteret affald 1 x pr. døgn det er op til kræmmeren selv at skære papkasser op, og sortere det affald det skal afhentes.
Det sorterede affald skal i vores indrettet genbrugsstation som er på stenpladsen ved informationen affaldet skal være sorteret.
Genbrugsstationen er åben i tidsrummet:

Fredag kl. 14.00-16.00   kl 20.00 – 21.00
Lørdag kl. 06.00 -08.00   kl. 14.00-16.00   kl. 20.00- 21.00
Søndag kl. 06.00 -08.00  kl. 14.00 -16.00   kl. 19.00 -22.00

I dette tidspunkt vil affaldsdepotet være åbent og bemandet så man kan få vejledning I hvilken container man skal benytte.

Når man forlader Roskilde Marked skal man aflevere affaldet på Genbrugspladsen – 
IKKE på ens egen eller naboens kræmmerbod !!

Regning eftersendes såfremt dette ikke overholdes.

Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner:

1  Pap (papkasser skal være skåret/revet i mindre stykker!).
2  Brændbart – husholdningsaffald, papir.
3  Porcelæn, glas, presenning, sanitet,
4  Træ, møbler, stolper, o.lign.
5  Jern & metal.

HUSK: Salgs- & Kræmmervarer er IKKE affald !!! og skal tages med hjem.

Brandsikkerhed

 1. Telte skal være placeret 10 m fra forlystelser.
 2. Ved hvert 1000 kmsalgsareal skal der være en brandvej på 3-5 m. Derfor er det vigtigt at hver kræmmer overholder den betalte stad plads, da brandchefen ellers vil kunne lukke marked.
 3. Den brand ansvarlige og vagter tjekker flere gange dagligt at alle brandveje på de åben arealer overholdes.
 4. De opstillede håndsprøjter tjekkes ligeledes flere gange dagligt om de er korrekt fyldte på de opstillede pladser.
 5.  Der hvor der er påkrævet pulver og skum slukker er det teltholderens eget ansvar at disse lever op til den godkendte standart.
 6. Der skal medbringes og opsættes mindst 1 stk. DS- godkendt ABC-pulverslukker    (mindst 6 kg). Der vil blive foretaget stikprøvekontrol fra beredskabets side.

I tilfælde af manglende godkendt pulverslukker lukkes den pågældende stand øjeblikkeligt og kan først åbnes igen når standen er godkendt. Der må IKKE overnattes på stande uden godkendt pulverslukker. Samme sanktion kan komme på tale hvis der ophobes store mængder affald / tom emballage på standen. Vi opfordrer til at alle stadepladser har installeret røgalarm.

 1. Roskilde Marked sørger for at det er muligt at få kontrolleret pulverslukkere på pladsen.
 2. Der må maksimalt være 1 stk. 11 kg. Gasflaske pr. stadeplads. 
  Alle gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af DGP.
 3. Brug af al åben ild, grill og lignende i og ved stadepladsen er strengt forbudt.

10. Alle veje og gangarealer skal holdes fri for udstillede varer, oplag etc.- facadelinien skal ubetinget respekteres (Dettegælder for alle også selv om der er tilkøbt ekstra plads).

11. Stadepladsens bagområde skal, hvis man sælger madvarer være forsvarligt afspærret for publikum.

12. I eller ved den enkelte stadeplads må der placeres én affaldscontainer med et rumindhold på max. 1m3 til brug for mindre mængder affald. Denne skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

13. Alt affald skal afleveres (sorteret) , i de på pladsen anviste containere..

14. Førstehjælp/samarittervagt/brandberedskab er placeret lige ved indgangen

GENERELT

Vi gør opmærksom på at pladsen er vido overvåget som en del af sikkerheden/tyveri på markedet dag og nat.

 1. KOPIVARER! Stande med kopivarer er ikke velkomne. (tjek se mere på www.stoppiraterne.dk)
 2. Hunde er velkomne på pladsen HVIS de er i snor og man husker at opsamle hundens efterladenskaber.
 3. Der må ikke graves uden kommunens tilladelse og er der ikke indhentet tilladelse hertil, vil evt. skade skulle betales af udstiller/lejer af stadepladsen, (inddragelse af depositum), ligeledes hvis stade pladsen ikke efterlades ryddelig og rengjort fremsendes regning for oprydning til lejer af staden.
 4. Roskilde Marked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede varer/effekter.
 5. Roskilde Marked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold.
 6. Overtrædelse af dette ordensreglement samt overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra arrangøren kan medføre bortvisning - Ved bortvisning refunderes stadeleje ikke.
 7. Roskilde Marked forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement.
 8. Bekendtgørelse om dyrskuer, markeder o.lign., bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af fjerkræ og bekendtgørelse om vaccination af fjerkræ skal overholdes af stadelejer.
 9. Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning skal overholdes af stadelejer.

Opstillede boder er på stadelejerens ansvar og forsikring dette gælder inkl. stadeholders underleverandører.

© 2010 - 2013 Kræmmermarked. Røde Kors Kræmmermarked Bellahøj | Roskilde Musik & Kræmmermarked |
Log ind